DEKLARASI BENTURAN/KONFLIK KEPENTINGAN

DEKLARASI BENTURAN KEPENTINGAN PERANGKAT DESA  

 

DEKLARASI KONFLIK KEPENTINGAN KEPALADESA